WOZ

Is de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand te hoog of te laag door uw gemeente vastgesteld?

Dan kunt u tegen deze WOZ-waarde bezwaar indienen bij uw gemeente, beroep instellen bij de Rechtbank en hoger beroep bij het Gerechtshof. Kalsbeek Advocaten heeft ruime expertise opgebouwd bij het voeren van procedures tegen de WOZ-waarde.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering met WOZ-dekking? Neem dan contact met ons op, zodat u verzekerd bent van goede hulp. Bij een rechtsbijstandsverzekering heeft u vrije advocaatkeuze. U kunt dus beroep doen op een gespecialiseerde advocaat.

Meer weten? Bel of mail met mr. Erik Kalsbeek.

kbka / Rechtsgebieden © 2024
design by gosidesign gosidesign
bel kbka