Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunt u aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. De informatie op deze website is uitdrukkelijk geen advies, maar uitsluitend algemeen informerend van aard.

Kalsbeek Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Evenmin is Kalsbeek Advocaten B.V. aansprakelijk voor schadeveroorzakende software e.d., zoals virussen, noch voor onjuiste en/of onvolledige informatie die bereikt wordt via links op deze website en/of het gebruik van deze website.

De website bevat informatie (waaronder gegevens, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen en andere materialen) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kalsbeek Advocaten B.V. is het niet toegestaan om (een deel van) de informatie die van deze website afkomstig is, te vermenigvuldigen en/of verspreiden.

Laat een terugbelverzoek achter

Als u hier uw gegevens achterlaat, bellen wij u terug.

kbka / Disclaimer © 2024
design by gosidesign gosidesign
bel kbka