mr. Erik Kalsbeek

Erik Kalsbeek is oprichter van ons kantoor. Hij studeerde Nederlands recht in Nijmegen en fiscaal recht in Tilburg. Sinds 1985 is hij werkzaam als belastingadviseur en vanaf 1988 tevens als advocaat. Hij houdt zich met name bezig met ondernemingsrecht in brede zin, fiscaal recht en fiscaal straf- en strafprocesrecht.

Erik Kalsbeek wordt veelvuldig betrokken bij het juridisch begeleiden van fusies, overnames en reorganisaties. Ook adviseert en begeleidt hij ondernemingen en particulieren bij (complexe) fiscale geschillen. In het verleden vervulde hij diverse commissariaten in het bedrijfsleven.

Erik Kalsbeek is lid van de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB).

kbka / advocaten © 2024
design by gosidesign gosidesign
bel kbka