mr. Frank Hage

Frank Hage is sinds de oprichting aan ons kantoor verbonden en richt zich daar met name op het vermogensrecht en de incasso- en civiele procesrechtpraktijk.

Hij studeerde in Nijmegen en is sinds 1998 advocaat. Voor zijn toetreding tot de Maastrichtse balie was hij werkzaam als waarnemend griffier van de Rechtbanken te Amsterdam en Maastricht en van de Gerechtshoven te Amsterdam en Arnhem. Daarnaast fungeerde hij jarenlang als adjunct-secretaris van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te Amsterdam.

Vanwege deze jarenlange ervaring behoort het tuchtrecht – niet alleen voor accountants, maar ook voor andere beroepsgroepen, zoals notarissen, belastingadviseurs en gerechtsdeurwaarders – tot een van zijn bijzondere aandachtsgebieden.

kbka / advocaten © 2018
design by gosidesign gosidesign
bel kbka